ประกาศขอให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ

02-08-2015

ประกาศ

ขอให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ทุกระดับชั้นปีการศึกษา เข้าร่วมปฐมนิเทศและรับการสัมภาษณ์ผู้กู้ยืม กองทุน
กยศ.และกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (สัมภาษณ์ผู้กู้ยืมวันเดียวเท่านั้น)

ฝ่ายกองทุน

1  สิงหาคม 2558

แบ่งปันข่าวสาร

  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาพข่าวเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนราม ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด

  IMG_9734

  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาพข่าวเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนราม ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด

  ชาวสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ช่วงเวลา ๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น. โดยมีขบวนพาเหรด พิธีเปิดและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด การออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ เวทีหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์เป็นประธานในพิธี 

  แบ่งปันข่าวสาร

   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558

   5565

   ขอเชิญชาวสถาบันรัชต์ ภาคย์ เข้าร่วม

   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558

   แบ่งปันข่าวสาร
    ×

    02-08-2015

    แบ่งปันข่าวสาร
     Web Design BangladeshPremium WordPress ThemesMymensingh