บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่

1111

ขอเชิญ บุคลากร อาจารย์ นักศึกษาใหม่และ ศิยษ์เก่า และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสืบสานประเพณี บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2559

แบ่งปันข่าวสาร

  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

  DSC_0021_460

  โดย รองศาสตรจารย์ วิกร ตัณฑวุฑโฒ

  แบ่งปันข่าวสาร

   เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   1466669242377

         ภาพข่าว ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา เรื่อง สร้างภูมิคุ้มกันบัณฑิตไทยอย่างไร เพื่อเตรียมสู่ประชาคมโลก วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๕.๓๐น.  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หัวหมาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   แบ่งปันข่าวสาร