เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1466669242377

      ภาพข่าว ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา เรื่อง สร้างภูมิคุ้มกันบัณฑิตไทยอย่างไร เพื่อเตรียมสู่ประชาคมโลก วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๕.๓๐น.  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หัวหมาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบ่งปันข่าวสาร

  ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประชุมเตรียมงานโครงการสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

  533179

  คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ โดยมี ดร.จิรวัฒน์  วีรังกร เป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน จัดประชุมเตรียมงานโครงการสัมมนาวิชาการด้านพัฒนา

  แบ่งปันข่าวสาร

   รัชต์ภาคย์ โชว์ผลงานประชุมวิชาการ 2016 ระดับนานาชาติ

   13263898_1114191218643224_4563032108006869617_n

       รัชต์ภาคย์ โชว์ผลงานประชุมวิชาการ 2016 ระดับนานาชาติ

    

   คณะอาจารย์จากสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.พิชัย  ทรัพย์เกิด, ดร.ชนินทร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์ สุขจิตต์ ณ นคร, ดร.ญานกร โท้ประยูร,

   แบ่งปันข่าวสาร
    ×

    CCI28072559_00002

    แบ่งปันข่าวสาร
     Web Design BangladeshPremium WordPress ThemesMymensingh