ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๗

IMG_0866_0121_4R_1

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๗

                   สำนักบริหารกิจการนักศึกษาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานปี ๒๕๕๗ เมื่อลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ภาคปกติและภาคสมทบได้รับคู่มือ ๑ เล่ม โดยมีอธิการบดี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อธิการบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง นักศึกษารุ่นพี่ภาคปกติปี๒ถึงปี๔ นักศึกษาใหม่ภาคปกติ นักศึกษาใหม่ภาคสมทบ ขอเชิญชวนชาวสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในโอกาสต่อไป ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แบ่งปันข่าวสาร

  ภาพกิจกรรมฝึกสมาธิปี ๒๕๕๖ และข่าวกิจกรรมฝึกสมาธิปี ๒๕๕๗

  IMG_7997

         ภาพกิจกรรมฝึกสมาธิปี ๒๕๕๖ และข่าวกิจกรรมฝึกสมาธิปี ๒๕๕๗

                  สำนักบริหารกิจการนักศึกษาร่วมกับศูนย์อนันตชัยจัดทำโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์ฝึกสมาธิเพื่อสุขภาพจิตใจและสุขภาพกาย(คือนโยบายและกิจกรรมประเพณีประจำปีของสถาบันรัชต์ภาคย์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ สถานที่ปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรม(การเรียนรู้)สถาบันรัชต์ภาคย์  เลขที่ ๑๐๐ / ๕ หมู่ ๕ ตำบลพลวง อำเภอคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี  ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบ ในการนี้ได้ไปทัศนะศึกษาสถานที่สำคัญด้วยในช่วงการเดินทาง การฝึกสมาธิได้ประสบการณ์ที่ดีในช่วงชีวิตนำไปปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจได้ในชีวิตประจำวันโดยได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เขี่ยวชาญด้านการฝึกสมาธิเทคนิค T.M โดยตรง

  แบ่งปันข่าวสาร

   การแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพ ครั้งที่ 18

   5588

   การแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพ ครั้งที่ 18
   30-31 กรกฏาคม 2557
   เวลา17.10 น. ณ ลานปูนเอนกประสงค์หน้าอาคารทรงไทย

   แบ่งปันข่าวสาร
    ×

    bg34

    แบ่งปันข่าวสาร
     Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development