ภาพข่าวโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์จัดฝึกโยคะและเต้นแอโรบิคกีฬาเพื่อสุขภาพปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยฝ่ายกีฬา ศุกร์ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เต้นแอโรบิค

IMG_0970

     ภาพข่าวโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์จัดฝึกโยคะและเต้นแอโรบิคกีฬาเพื่อสุขภาพปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยฝ่ายกีฬา ศุกร์ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เต้นแอโรบิค

 

สถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านเครือข่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพสถาบันอุดมศึกษากรุงเทพมหานครตะวันออก โดยมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นแม่ข่ายดำเนินโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์จัดฝึกโยคะและเต้นแอโรบิคกีฬาเพื่อสุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง ๖ กันยายน ๒๕๕๗

แบ่งปันข่าวสาร

  ภาพข่าวโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์จัดฝึกโยคะและเต้นแอโรบิคกีฬาเพื่อสุขภาพ

  IMG_0753

  ภาพข่าวโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์จัดฝึกโยคะและเต้นแอโรบิคกีฬาเพื่อสุขภาพปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยฝ่ายกีฬา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

   

  สถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านเครือข่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครตะวันออก โดยมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นแม่ข่าย

  แบ่งปันข่าวสาร

   ขอเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์และชาวสังคมชุมชน เข้าร่วม โครงการสถาบันรัชต์ภาคย์จัดฝึกโยคะและเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

   11122

               ขอเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์และชาวสังคมชุมชน  เข้าร่วมโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์จัดฝึกโยคะและเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง  วันเสาร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗

   ช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.

   ฝึกโยคะ ณ ห้อง ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารทรงไทย ฝั่งสนามฟุตบอล

   เต้นแอโรบิค ณ สนามลานปูนเอนกประสงค์หน้าอาคารทรงไทย

   หรือกรณีฝนตกบริเวณลานน้ำพุในอาคารทรงไทย

   แบ่งปันข่าวสาร
    Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development