ภาพข่าวโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์ส่งเปตองแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือก โซนกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

IMG_6079

          ภาพข่าวโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์ส่งเปตองแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือก โซนกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ฝ่ายกีฬา โดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ สายงานสำนักบริหารกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์  ส่งชนิดกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือก โซนกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต จังหวัดปทุมธานีเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก  นักกีฬาประกอบด้วย ๑) นางสาววันนิสา  รอดสม ชั้นปีที่ ๓ และ ๒) นางสาวสร้อยฟ้า  ครองชีพ ชั้นปีที่ ๑ คือนักศึกษานักกีฬาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์

แบ่งปันข่าวสาร

  วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาสถาบัยรัชต์ภาคย์ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

  PIC0018-20141112-101400

   

   วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาสถาบัยรัชต์ภาคย์ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
  ได้เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ณ โรงแรมชารีน่า ซึ่งจัดโดยเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ  หน่วยงานภาคเอกชน
  ชุมชน และประชาชน
  แบ่งปันข่าวสาร

   ดาวโหลดแบบฟอร์มสั่งชุดครุย สถาบันรัชต์ภาคย์

   IMG_2145_602

   ดาวโหลดแบบฟอร์มสั่งชุดครุย สถาบันรัชต์ภาคย์

   บัณฑิต และมหาบัณฑิตที่มีความประสงค์จะเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2556  ประมาณต้นเดือนมกราคม 2558
    
   ติดต่อวัดตัวตัดชุดครุยได้ที่ สถาบันรัชต์ภาคย์ อาคารทรงไทย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15- 16  พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น

   พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2556 จะมีขึ้นในต้นเดือน มกราคม 2558
    
   บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความประสงค์จะเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร
    
   ติดต่อสั่งตัดชุดครุยได้ที่ ฝ่ายชุดครุย 02-3198201-3 ต่อ 213
    
   พร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม  และส่งกลับมาที่ฝ่ายชุดครุย ตามรายละเอียดในแบบฟรอ์ม

   แบ่งปันข่าวสาร

    Premium WordPress Themes