ภาพข่าว ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เข้าร่วมเครือข่าย สสอท พลังนิสิตนักศึกษาเอกชน เปลี่ยนแปลงประเทศไทย

002

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย “พลังนิสิตนักศึกษาเอกชน เปลี่ยนแปลงประเทศไทย” วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๙.๐๐น. ณ ห้องสตูดิโอ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

แบ่งปันข่าวสาร

  โครงการตามรอยพระราชา อาสาพัฒนาชุมชน

  1447742817010

  โครงการตามรอยพระราชา อาสาพัฒนาชุมชน (เพชรบุรี สู่ ประจวบคีรีขันธ์) ระหว่างวันเสาร์ที่ 14 ถึง วัน อาทิตย์ที่ 15 พถศจิกายน 2558

  นักศึกษาและอาจารย์ สาขาศิลปะการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชภาคย์  ได้จัดเสวนาสัญจร โครงการตามรอยพระราชา อาสาพัฒนาชุมชน (เพชรบุรี สู่ ประจวบคีรีขันธ์)ในวันเสาร์ที่ 14 และ อาทิตย์ที่ 15 พถศจิกายน 2558 โดยโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นที่ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคณะวิจัย สิ่งแวดล้อม ดร. เกษม จันทร์แก้ว และคณาจารย์มหาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย โดยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ  

  แบ่งปันข่าวสาร

   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี วันที่ 17

   012

   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี  วันที่ 17-19  พฤศจิกายน 2558 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อาคาร50 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

   แบ่งปันข่าวสาร
    Web Design BangladeshPremium WordPress ThemesMymensingh