๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง

IMG_1403

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง เรื่อง อุดมศึกษาไทยเพื่อสร้างคนดีสู่แผ่นดิน : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุลชั้น๑อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยการสนับสนุนของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ 

แบ่งปันข่าวสาร

  ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เโครงการทักษะชีวิตรวมพลังนิสิตนักศึกษาเอาชนะยาเสพติด

  IMG_0995

  สำนักบริหารกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยการสนับสนุนของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ เมื่อวันที่ ๒๖และ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เข้าร่วมโครงการทักษะชีวิต รวมพลังนิสิตนักศึกษาเอาชนะยาเสพติด  ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

  แบ่งปันข่าวสาร

   ภาพข่าว ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้นักศึกษาผู้จัดการหอพักและเจ้าหน้าที่หอพัก

   IMG_0317

   ภาพข่าว ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้นักศึกษาผู้จัดการหอพักและเจ้าหน้าที่หอพัก

    

   สำนักบริหารกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ และผู้จัดการหอพักนักศึกษาหญิงสถาบันรัชต์ภาคย์ โดยการสนับสนุน

   แบ่งปันข่าวสาร
    ×

    12-08-motherday

    แบ่งปันข่าวสาร
     Web Design BangladeshPremium WordPress ThemesMymensingh