โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

DSC_0021_460

โดย รองศาสตรจารย์ วิกร ตัณฑวุฑโฒ

แบ่งปันข่าวสาร

  เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  1466669242377

        ภาพข่าว ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา เรื่อง สร้างภูมิคุ้มกันบัณฑิตไทยอย่างไร เพื่อเตรียมสู่ประชาคมโลก วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๕.๓๐น.  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หัวหมาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  แบ่งปันข่าวสาร

   ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประชุมเตรียมงานโครงการสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

   533179

   คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ โดยมี ดร.จิรวัฒน์  วีรังกร เป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน จัดประชุมเตรียมงานโครงการสัมมนาวิชาการด้านพัฒนา

   แบ่งปันข่าวสาร