ทางสถาบันรัชต์ภาคย์ขอแสดงความยินดี กับ นายอะดีลัน เจ๊ะแมง

RJPIMG_0060-20150625-155655
 • ทางสถาบันรัชต์ภาคย์ขอแสดงความยินดี กับ นายอะดีลัน  เจ๊ะแมงซึ่งได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต  และได้รับเหรียญทองชนะเลิศ ในซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

  ระหว่างวันที่ 5- 16 มิถุนายน 2558

แบ่งปันข่าวสาร

  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับเครื่องราชย์ฯ‏

  IMG_0158

  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์

  แบ่งปันข่าวสาร

   ประกาศ ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

   11282065_904902832908306_152037748_n

   ประกาศ

   ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2558   เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการในการรับชำระเงิน (เพิ่มเติม) จากผู้กู้ยืมเงินกองทุน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้กู้ยืมในการชำระหนี้คืนกองทุน ทั้งนี้        ผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระสามารถนำใบ

   แบ่งปันข่าวสาร