Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการใจประสานใจฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

IMG_0163

ขอเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วม

” โครงการ สถาบันรัชต์ภาคย์ใจประสานใจฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด “

ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557

เวลา 12.30 น. – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารทรงไทย

ขอเชิญร่วมโครงการจัดอบรมทำแผนงาน

IMG_0124

โครงการจัดอบรมทำแผนงาน

ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557

เวลา 8.30-13.00 น.

ณ.ห้อง 227A ชั้น 2 อาคารสถาปัตยเวท 2

กำหนดการงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่สำเร็จปีการศึกษา 2556

10429634_751160081570983_1067584677_o