Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน

41401

ภาพข่าว ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน

สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์ ให้การสนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ  รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษาเป็นคณะอนุกรมการและ เข้าร่วมโครงการสัมมนา

ภาพข่าวการแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ซุปเปอร์ลีกคัพครั้งที่ ๑๑ ศุกร์ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

DSC09022

ฝ่ายกีฬา โดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพครั้งที่ ๑๑ วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.-๒๐.๓๐ น. ณ บริเวณลานปูนสนามฟุตบอลหน้าอาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์ เลขที่ ๖๘ ซอยนวศรี ๑๐ ถนนรามคำแหง ๒๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ เป็นการแข่งขันฟุตบอล ๕ คน ทีมชาย (ใช้กติกาผสมผสานระหว่างฟุตซอลและฟุตบอลสนามเล็กโดยอิงกติกาสากลเป็นสำคัญ) ซึ่งจัดการแข่งขันเป็นประเพณีสืบต่อเนิ่องกันมา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทีมที่ทำการแข่งขันฟุตตบอลรัชต์ภาคย์ซุปเปอร์ลีกคัพครั้งที่ ๑๑ ในรอบชิงชนะเลิศ คือ ทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา และ ทีมอาทิตย์

ภาพข่าวโครงการการแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพครั้งที่ ๑๙ พุธ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

DSC08775

ฝ่ายกีฬาจัดโครงการการแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพครั้งที่ ๑๙ เป็นประเพณีสืบทอดกันมา โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น