Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าว พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาดสองเท่าพระองค์จริง

10675780_776975855698097_5779975352955834851_n

พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาดสองเท่าพระองค์จริง ซึ่งเป็นพระองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจาก จ.พระนครศรีอยุธยา ไปประดิษฐานฯ พระบรมราชานุสาวรีย์ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวการประชุมเตรียมงานรับน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

IMG_1446

ภาพข่าวการประชุมเตรียมงานรับน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

              สำนักบริหารกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ ห้อง ๒๒๗ Aชั้น ๒ อาคารสถาปัตยเวท ๒ (อาคารช้างคู่) อาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ ที่ปรึกษา ประชุมร่วมกับนายกสโมสรนักศึกษาปี ๒๕๕๗ นายไตรวิชญ์ กีรติ นิธิวรโชติ และทีมงานสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมงานรับน้องใหม่ การประสานงานด้านต่างๆ การเขียนโครงการ เตรียมการประชุม กำหนดการ ดำเนินงานโดยสโมสรนักศึกษาปี ๒๕๕๗ เป็นไปตามระเบียบสถาบันรัชต์ภาคย์ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการใจประสานใจฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

IMG_0163

ขอเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วม

” โครงการ สถาบันรัชต์ภาคย์ใจประสานใจฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด “

ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557

เวลา 12.30 น. – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารทรงไทย