Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

9 มกราคม 2558 สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2556

PIC0012-20150110-151924

สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

ส่งการแสดง “ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์” ร่วมแสดงกับสถาบันอุดมศึกษา ณ จ.เชียงใหม่

0002255

สถาบันรัชต์ภาคย์ส่งการแสดงชุด “ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์” โดยแสดงร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ตามโครงการ “วัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “โตยฮีต ต๋ามฮอย สานศิลป์ สู่ถิ่นล้านนา” ณ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่าง วันที่ 31ตุลาคม –2 พฤศจิกายน นำทีมโดยอาจารย์ปิย สุดิสุสดี ผู้แทนผู้บริหารและคณาจารย์พร้อมกับนักศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วม กิจกรรมในวันดังกล่าว

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วม “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” พัฒนาท่ารำพื้นบ้าน 4 ภาค ประยุกต์เป็นศิลปะร่วมสมัย “ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์”

DSC_0091

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วม “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” พัฒนาท่ารำพื้นบ้าน 4 ภาค ประยุกต์เป็นศิลปะร่วมสมัย “ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์” เปิดแสดงรอบปฐมฤกษ์ 26 ตุลาคม 2557 ที่หอประชุมใหญ่ สถาบันรัชต์ภาคย์ ก่อนเดินสายแสดงในประเทศและต่างประเทศ พร้อมจดสิทธิบัตรเพิ่มคุณค่าวัฒนธรรมไทย