Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวการประชุมเตรียมงานรับน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

IMG_1446

ภาพข่าวการประชุมเตรียมงานรับน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

              สำนักบริหารกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ ห้อง ๒๒๗ Aชั้น ๒ อาคารสถาปัตยเวท ๒ (อาคารช้างคู่) อาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ ที่ปรึกษา ประชุมร่วมกับนายกสโมสรนักศึกษาปี ๒๕๕๗ นายไตรวิชญ์ กีรติ นิธิวรโชติ และทีมงานสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมงานรับน้องใหม่ การประสานงานด้านต่างๆ การเขียนโครงการ เตรียมการประชุม กำหนดการ ดำเนินงานโดยสโมสรนักศึกษาปี ๒๕๕๗ เป็นไปตามระเบียบสถาบันรัชต์ภาคย์ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการใจประสานใจฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

IMG_0163

ขอเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วม

” โครงการ สถาบันรัชต์ภาคย์ใจประสานใจฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด “

ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557

เวลา 12.30 น. – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารทรงไทย

ขอเชิญร่วมโครงการจัดอบรมทำแผนงาน

IMG_0124

โครงการจัดอบรมทำแผนงาน

ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557

เวลา 8.30-13.00 น.

ณ.ห้อง 227A ชั้น 2 อาคารสถาปัตยเวท 2