Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่

1111

ขอเชิญ บุคลากร อาจารย์ นักศึกษาใหม่และ ศิยษ์เก่า และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสืบสานประเพณี บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2559

๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประชุมเตรียมงานโครงการสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

533179

คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ โดยมี ดร.จิรวัฒน์  วีรังกร เป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน จัดประชุมเตรียมงานโครงการสัมมนาวิชาการด้านพัฒนา

รัชต์ภาคย์ โชว์ผลงานประชุมวิชาการ 2016 ระดับนานาชาติ

13263898_1114191218643224_4563032108006869617_n

    รัชต์ภาคย์ โชว์ผลงานประชุมวิชาการ 2016 ระดับนานาชาติ

 

คณะอาจารย์จากสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.พิชัย  ทรัพย์เกิด, ดร.ชนินทร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์ สุขจิตต์ ณ นคร, ดร.ญานกร โท้ประยูร,