โครงการการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565 และ เกณฑ์ AUN-QA version 4

ด้วยทางสถาบันรัชต์ภาคย์ได้ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาหล …

โครงการการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565 และ เกณฑ์ AUN-QA version 4 Read More »