Search

ประวัติอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์

ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชวิกรม  อาทิตย  เจริญรัชต์ภาคย์
                       Asst. Prof. Dr. Rajavikram Aditya Charoen-rajapark                       ดร.เกริกชัย  เจริญรัชต์ภาคย์ (ชื่อเดิม)
                       Dr. Krirkchai Charoen-rajapark

บิดาชื่อ : ศจ.นอ.ดร.เจริญ เจริญรัชต์ภาคย์
มารดาชื่อ :
ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์
วัน-เดือน-ปีเกิด :
4 ตุลาคม พ.ศ. 2496
เชื้อชาติ : ไทยสัญชาติ : ไทยศาสนา : พุทธ

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษา ปีการศึกษา
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
Webb School of California
วิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านวิศวกรรมศาสตร์ Cornell University
พ.ศ. 2519
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ด้านการวิจัยการดำเนินงานและวิศวกรรมอุตสาหการ Cornell University
พ.ศ. 2520
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Cornell University
พ.ศ. 2521
ดุษฎีบัณฑิต ด้านการจัดการ Maharishi European Research University
พ.ศ. 2540
หลักสูตรและการศึกษา เพิ่มเติม
จบหลักสูตรการเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนการปฏิบัติเทคนิคปรมัตถ์สมาธิ (Transcendental Meditation Technique and TM Sidhi Program ) และวิชาวิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์ (Science of Creative Intelligence) : พ.ศ. 2528 & 2565
หลักสูตรด้านการเมือง การปกครอง และการใช้ความรู้ของกฎธรรมชาติ ในการบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาบุคลาการ(Coporate Development Program) อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรการนำธรรมและกฎธรรมชาติและศึกษาแนวทางในการนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มาประกอบใช้ในการดำเนินชีวิตรวมทั้งการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและการบริหารบ้านเมือง
หลักสูตรมหาริชีเวทศาสตร์ในการพัฒนาสุขภาพที่สมบูรณ์ : พ.ศ. 2531
หลักสูตรโยคะอาสนะ ในการบริหารร่างกายอย่างถูกต้อง : พ.ศ. 2540
หลักสูตรมหาริชีโจติช และโหราศาสตร์
หลักสูตรมหาริชีสถาปัตยเวท ในการสร้างที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้พักอาศัย : พ.ศ. 2540

เกียรตินิยมที่ได้รับ

 • Michael Wray Award,พ.ศ. 2514 สำหรับนักเรียนที่มีการพัฒนาดี ที่สุด Webb School of California.
 • Bank of America Achievement Award in Mathematics, ในฐานะนักเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุด Webb School of California. พ.ศ. 2515
 • Dean’s list, Cornell University, USA พ.ศ. 2517, พ.ศ. 2518

กิจกรรมอื่นระหว่างการศึกษา

 • นายกสโมสรนักศึกษาไทย ในมหาวิทยาลัย Cornell University
 • รับรางวัลรองอันดับสอง การแข่งขันลงทุนในตลาดหุ้น ระหว่างการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย Cornell University USA.
 • เป็นนักเล่นหมากรุก (chess) ประจำทีม มหาวิทยาลัย Cornell University USA.
 • เป็นนักเล่นเทนนิส นักกรีฑาวิ่งข้ามรั้ว และนักเล่นหมากรุก (chess) ประจำทีมโรงเรียน Webb school of California.
 • ได้รับรางวัลที่ ในการเล่นหมากรุกและรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันปิงปอง ใน Webb School of California.

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัชต์ภาคย์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเดียลเอสเตท จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เย็นเกษสมบัติ จำกัด

ประวัติการทำงาน (อดีต)

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพรสิเด้นท์ โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด (โรงแรม Intercontinental Hotel , กรุงเทพ)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัชต์ภาคย์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท Akamon Gasorn จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะนคร จำกัด
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมทางสังคม

 • ประธานมูลนิธิเจริญรัชต์ภาคย์
 • ประธานมูลนิธิวิศวสันติราษฎร์
 • ประธานมูลนิธิรัชต์ภาคย์
 • ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการสอน Transcendental Meditation Technique (TM)
 • นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์(การสอนการปฏิบัติเทคนิคปรมัตถ์สมาธิ Transcendental Meditation Technique, https://www.tm.org/ ) and TM Sidhi Program
 • ผู้อำนวยการภาคเอเชีย ในการสอน Transcendental Meditation Technique +Science of Creative Intelligence (TM+SCI)
 • ผู้บรรยายในเรื่องการนำกฎธรรมชาติ และคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต
 • ผู้บรรยาย ในเรื่องการให้ความรู้ในการบริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
 • อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในการสอนเทคนิคปรมัตถ์สมาธิ Transcendental Meditation Technique (TM) มาร่วม 30 ปี (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528)
 • ผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพที่สมบูรณ์
 • สมาชิกผู้ก่อตั้งสโมสรโรตารีพระโขนง
 • สมาชิกราชกรีฑาสโมสร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

/ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ.

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
2564

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
2556

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
2550
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น 1

สำนักอธิการบดี

Scroll to Top