Search
Previous slide
Next slide

หลักสูตรที่เปิดสอน

หน่วยงานภายในสถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยุวรัชต์ภาคย์ ปี 2566

โครงการยุวรัชต์ภาคย์ ปี 2566 การทำตุงไยแมงมุม ชุมชนวัดคีรีวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
สถาบันรัชต์ภาคย์ วันดำเนินโครงการ วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567

โครงการการบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ณ ชุมชนร่วมสามัคคี ปี 2566

โครงการการบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ณ ชุมชนร่วมสามัคคี ปี 2566
เรื่อง การให้ความรู้การใช้พืชสมุนไพรในชุมชนณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนร่วมสามัคคี

ทัวร์ดูงาน ความร่วมมือทางการศึกษา Fuzhou Technology and Business University เมืองฝูโจว ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ธณภณ ศรัญบูรณะ รองอธิการบดี สถาบันรัชต์ภาคย์ และ ประธานมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ นำคณะอาจารย์ไทยและจีน เดินทางดูงาน และร่วมทำความร่วมมือทางการศึกษา

แกลเลอรี่รูปภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย

Scroll to Top