Search

Author name: adminrjp

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้ ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิต มาวัดตัวตัดชุดครุย ในวันเ

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

โครงการการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565 และ เกณฑ์ AUN-QA version 4

ด้วยทางสถาบันรัชต์ภาคย์ได้ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาหล

โครงการการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565 และ เกณฑ์ AUN-QA version 4 Read More »

รับแต่งหน้าทำผม พิธีประสาทปริญญาบัตรสถาบันรัชต์ภาคย์ ปี 2566

รับแต่งหน้าทำผม พิธีประสาทปริญญาบัตรสถาบันรัชต์ภาคย์ ปี

รับแต่งหน้าทำผม พิธีประสาทปริญญาบัตรสถาบันรัชต์ภาคย์ ปี 2566 Read More »

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 2565

สถาบันรัชต์ภาคย์ได้ดำเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภาย

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 2565 Read More »

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 46

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 46 Read More »

Scroll to Top