Search

Author name: Admin Rajapark

โครงการยุวรัชต์ภาคย์ ปี 2566

โครงการยุวรัชต์ภาคย์ ปี 2566 การทำตุงไยแมงมุม ชุมชนวัดคีรีวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
สถาบันรัชต์ภาคย์ วันดำเนินโครงการ วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567

โครงการยุวรัชต์ภาคย์ ปี 2566 Read More »

โครงการพี่ช่วยน้อง อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566

โครงการพี่ช่วยน้อง อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 โรงเรียนวัดคีรีวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567

โครงการพี่ช่วยน้อง อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 Read More »

โครงการการบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ณ ชุมชนร่วมสามัคคี ปี 2566

โครงการการบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ณ ชุมชนร่วมสามัคคี ปี 2566
เรื่อง การให้ความรู้การใช้พืชสมุนไพรในชุมชนณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนร่วมสามัคคี

โครงการการบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ณ ชุมชนร่วมสามัคคี ปี 2566 Read More »

ทัวร์ดูงาน ความร่วมมือทางการศึกษา Fuzhou Technology and Business University เมืองฝูโจว ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ธณภณ ศรัญบูรณะ รองอธิการบดี สถาบันรัชต์ภาคย์ และ ประธานมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ นำคณะอาจารย์ไทยและจีน เดินทางดูงาน และร่วมทำความร่วมมือทางการศึกษา

ทัวร์ดูงาน ความร่วมมือทางการศึกษา Fuzhou Technology and Business University เมืองฝูโจว ประเทศจีน Read More »

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Guangdong Zhaoqing Aviation Vocational College และเยี่ยมชมโรงเรียนสอนการบิน ณ เมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน

สถาบันรัชต์ภาคย์ นำโดย ผศ.ดร. ธณภณ ศรัญบูรณะ และคณะอาจารย์ไทย-จีน ได้รับเชิญจาก Guangdong Zhaoqing Aviation Vocational College ณ เมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Guangdong Zhaoqing Aviation Vocational College และเยี่ยมชมโรงเรียนสอนการบิน ณ เมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน Read More »

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Yunfu Shuangzhou Vocational School ณ เมืองชวางโจว ประเทศจีน

สถาบันรัชต์ภาคย์ นำโดย ผศ.ดร. ธณภณ ศรัญบูรณะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ประธานมูลนิธิธรรมาภิวัฒน์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Yunfu Shuangzhou Vocational School ณ เมืองชวางโจว ประเทศจีน Read More »

คณะอาจารย์ไทย-จีน สถาบันรัชต์ภาคย์ ศึกษาดูงานทางการศึกษา ทางการแพทย์แผนจีน การพยาบาล และสมุนไพรจีนที่ Guangdong New Chinese Medicine School ณ เมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน

ผศ.ดร.ธณภณ ศรัญบูรณะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ และ ประธานมูลนิธิธรรมาภิวัฒน์ ได้นำคณะอาจารย์ไทย-จีน เดินทางไปยัง Guangdong New Chinese Medicine School เพื่อศึกษาดูงานทางการศึกษา ทางการแพทย์แผนจีน

คณะอาจารย์ไทย-จีน สถาบันรัชต์ภาคย์ ศึกษาดูงานทางการศึกษา ทางการแพทย์แผนจีน การพยาบาล และสมุนไพรจีนที่ Guangdong New Chinese Medicine School ณ เมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน Read More »

ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ”นักศึกษาดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยสถาบันรัชต์ภาคย์ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันรัชต์ภาคย์

ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ”นักศึกษาดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

โครงการอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Ver 4.0

“ทางสถาบันรัรชต์ภาคย์ ได้ดำเนินโครงการอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Ver 4.0 โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567”

โครงการอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Ver 4.0 Read More »

Scroll to Top