Search

ข่าวสถาบัน

โครงการอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Ver 4.0

“ทางสถาบันรัรชต์ภาคย์ ได้ดำเนินโครงการอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Ver 4.0 โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567”

โครงการอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Ver 4.0 Read More »

โครงกาอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

“โครงกาอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA” ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยมี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เป็นวิทยากร

โครงกาอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA Read More »

โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (Ver 4.0)

“โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (Ver 4.0)” เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (Ver 4.0) Read More »

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชภาคย์ เข้าร่วมงานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒”ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครราชสีมา

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” Read More »

พิธีรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567  

พิธีรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ Read More »

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงการนต์ 2567

วันที่ 5 เมษายน 2567 ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงการนต์เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารทรงไทย

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงการนต์ 2567 Read More »

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยประธานรัฐสภา

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยประธานรัฐสภา วัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้และทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยประธานรัฐสภา Read More »

กิจกรรมไหว้ครู บายศรีสุ่ขวัญ

คณะบริหารธุรกิจนักศึกษาใหม่ (จีน) จัดกิจกรรมมีรับน้อง และ ทำพิธีไหว้ครู บายศรีสุ่ขวัญ ณ เวลา 13:30 น. มีการทานอาหาร เลี้ยงขนม และ ไอศกรีม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567

กิจกรรมไหว้ครู บายศรีสุ่ขวัญ Read More »

ภาพบรรยากาศงานพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565

จัดที่สถาบันรัชต์ภาคย์ เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ข

ภาพบรรยากาศงานพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

Scroll to Top